Tianqi Zou

Tianqi Zou

Sustainable transportation, travel behavior, GIS, geospatial big data